Objavljeno

Šta je integracija sistema?

Intergacija-sigurnosnih-sistema

Integracija sigurnosnih sistema u bukvalnom i prenesenom značenju predstavlja objedinjavanje svih postojećih sistema(alarm,kontrola pristupa,interkom,interfon, prepoznavanje ID, detektovanje dogadjaja u perimetru …). Projekti integracije svih sistema često uključuju više lokacija koje treba obuhvatiti i pažljivo sagledati.

Integracija sigurnosnih sistema

Sigurnosni integradori,inžinjeri i prodavci moraju dobro razumeti tehnologiju kojom raspolazu i koju trebaju objediniti.Često su te tehnologije veoma različite tako da je samim tim potrebno i više znanja i iskustva.

Sistem alarma i perimetarska zaštita služe za rano otkrivanje i signalizaciju upada na štićenu zonu,video sitem predstavlja oči koje prate i proveravaju čitav dogadjaj.Kontrola pristupa reguliše personalizaciju lica kojima se omogućava pristup štićenim zonama ili zabranjuje kretanje koridorima u zavisnosti stepena zaštite,ujedno se integrišu mehaničke barijere tipa(rampe,kapije,vrata, potapajući stubovi) kako bi operater ili sam sistem kontrolisao prolaz ovlašćenim licima.

Zaključak je da kompletan sistem koji posle integracije može da se upravlja sa jednog mesta i iz jednog softvera a u specijalnim situacijama i bez operatera!!!