Razlika IP kamera i Analogna

 

IP kamere su napredna tehnologija u Video nadzoru, faktički svaka kamera u sistemu predstavlja i ponaša se kao poseban računar. Tok prenosa podataka i video zapisa obavlja se mrežnom infrastrukturom preko LAN kablova. Softveri za nadgledanje i snimanje video zapisa se razlikuju u zavisnosti od broja kamera koje su integrisane u sistem a napredniji softveri mogu da opsluže i na stotine kamera što je glavna prednost u odnosu na Analogne sisteme za koje vam je potrebna jako komplikovana kablovska infrastruktura pri instalaciji a da ne pričamo o broju snimača u ovom slučaju DVR  uredjaja i HDD-a. IP kamere se mogu posmatrati kao posebni mali računari koji ujedno mogu obavljati zadate radnje tipa email izveštaja,upravljanje alarmima sa same kamere, programabilnost prilagodjavanje datim uslovima i još mnogo toga,dok je Analogna kamera nosilac jednosmernog signala koji se emituje u smeru ka snimaču, DVR koji kasnije digitalizuje sliku i podatke skladišti na HDD. IP kamera komunicira istovremeno sa više aplikacija i u stanju je da izvrši više zadatih zadataka.

 

 

Ugradnjom IP sistema za video nadzor stiču se brojne prednosti:

  • Pregled situacije unutar i oko objekata u velikoj rezoluciji
  • Prevencija i odvraćanje potencijalnih počinilaca aktiviranjem određenih IO modula
  • Snimci incidenta kao dokazni materijal u velikoj rezoluciji
  • Automatsko alarmiranje slanjem email-a, SMS-a, aktiviranje radnji putem IO
  • Dobijanje statističkih podataka (People Counter, Heatmap)
  • Mogućnost integracije sa drugim sistemima (alarmni sistemi, kontrlola pristupa, dojava požara)