Video nadzor

U današnje vreme video nadzor je nezaobilazan sistem tehničke zaštite. Kamere za video nadzor srećemo na svakom koraku.

Sistem video nadzora se može podeliti prvenstveno u 2 grupe

 • analogni HD sistem video nadzora
 • IP digitalni sistem video nadzora

Analogni HD sistemi video nadzora su moderni sistemi koji za prenos slike koriste koaksijalni RG59 kabl, a kod nekih novih sistema ide se na to da se slika prenosi putem elektro instalacije pa vam čak postavka kablova nije ni potrebna.

PRENOS ANALOGNOG SIGNALA – SLIKA 1

Ovaj sistem video nadzora se sastoji od sledećih komponenti

 • uređaja za snimanje (DVR uređaj)
 • kamera za video nadzor (spoljne, unutrašnje, pokretne, skrivene)
 • memorijske jedinice koja se ugrađuje u uređaj za snimanje (hard disk)
 • napojni blok za napajanje kamera
 • potrebna kablovska instalacija (od snimača do svake kamere)

Veliki proizvođači opreme za video nadzor kao što su Hikvision i Dahua su napravili svoje protokole za prenos videa (enkodiranje i kodiranje) i Hikvision protokol se zove HD-TVI dok se Dahua protokol zove HD-CVI. Pored ovih protokola drugi manje poznati proizvođači su usvojili zajednički AHD protokol.

Sve ovo dovelo je da analogne kamere probiju barijeru od 1mp i dostignu rezoluciju snimanja od 4MP u ovom trenutku sa tendencijom porasta rezolucije snimanja.


Više o razlici između IP kamera i analognih kamera kao i o samoj tehnologiji možete pročitati ovde.

RAZLIKA IP VS ANALOG

Digitalni IP sistemi video nadzora su sistemi čiji je način komunikacije baziran na TCP/IP mrežnom protokolu koji koriste računari. U ovoj varijanti za razliku od analognih sistema svaka kamera je pametna kamera tj poseduje ugrađen računar koji prihvata sliku, enkoduje je i šalje dalje. Prijem slike može biti putem uređaja za snimanje ili možete direktno pristupiti kameri i gledati stream uživo. Ove kamere često poseduju i SD slot za memorijsku karticu pa se snimanje može obaviti lokalno na samoj kameri.

IP video nadzor se sastoji od

 • IP kamera (unutrašnje, spoljne, pokretne, bežične)
 • mrežnih uređaja za snimanje (NVR snimača ili zasebnih servera sa softverom za snimanje – VMS)
 • switch uređaja za umrežavanje opreme (mogu biti PoE kako bi napajali kamere putem istog kabla kojim komuniciraju)
 • potrebne kablovske instalacije ( Mrežni UTP/FTP kabl)

 

Primer povezivanja sistema ip video nadzora možete pogledati na sledećoj slici

Kamere za video nadzor

Kamere za video nadzor pre svega možemo podeliti po sistemu kome pripadaju analogne HD ili IP.  One mogu biti spoljne, unutrašnje, pokretne, bežične, skrivene.

Najčešći tip kamera koji se koristi je nazvan po obliku i to :

 • dome kamere

 • bullet kamere

Više o kamerama za video nadzor možete pročitati na ovoj strani – LINK

Uređaji za snimanje –  DVR/NVR

DVR uređaj je uređaj koji se koristi u analognom HD sistemu video nadzora.

NVR uređaj je uređaj koji se koristi u ip sistemima video nadzora i na njega se povezuju IP kamere.

Generalno oba tipa uređaja imaju sledeće zajedničke karakteristike i po tome se i dele:

 • broj kanala (može biti 4 ili 8 ili 16 ili 32)
 • rezolucija snimanja ( 720p, 1080p, 3MP itd.)

U ove uređaje se ubacuje memorijska jedinica tj. hard disk na koji se video zapis skladišti. Preporuka je da se koriste hard diskovi specijalno napravljeni za video nadzor kao što je na primer WD Purple serija. Vreme skladištenja snimaka direktno je proporcionalno veličini memorije koja je instalirana u snimač.

Više o uređajima za snimanje možete pročitati na ovoj strani – LINK

 

Kablovi za video nadzor

Pored opreme o kojoj smo pisali potrebno je obezbediti i odgovarajuću kablovsku instalaciju kako bi navedenu opremu međusobno povezali.

Analogne HD sisteme video nadzora povezujemo sa koaksijalnim kablom koji u sebi ima i par za napajanje čija je oznaka RG59 + 2×0,75 ( gde je RG 59 oznaka koaksijalnog kabla a 2×0,75 oznaka napojnog kabla).

IP digitalne sisteme video nadzora povezujemo sa mrežnim kablom tj. UTP/FTP (zavisno od aplikacije,sredine i potrebne brzine).

Više o kablovima za video nadzor možete pročitati na sledećoj strani – LINK .